Viri in literatura

Za uporabo spletne strani sva uporabili naslednje vire in literaturo:

 • Bizjak, M. Kopasić, M. Kramar, J. Petrovec, V. Rednak Robič, B. (2014). Naravoslovje in tehnika 5. I-učbenika za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. Veter in vreme. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Jeršin Tomassini, K. Kralj Serša, M. Nemec, L. (2015). Geografija 1. I-učbenik za geografijo v 1. letniku gimnazij. Naravne nesreče. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Leban, M. (2013). Letni časi. Pridobljeno s strani https://sites.google.com/site/masal1375/
 • mag. Hergan, I., Kovač, T., Rot Vrhovec, A. (2010). Dotik okolja 1. Učbenik za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole. Mladinska knjiga: Ljubljana.
 • Marolt, N. (2018). Učna priprava za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole. Vreme (osebni vir, 23. 10. 2018). Zgornje Laze.
 • Mosbruker, M. Podnebje ali klima. Vreme in podnebje. Pridobljeno s strani http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/podnebje/index.html
 • Pexels. Frese, D. Joseph, B. Joseph, I. (2014). Pridobljeno s strani https://www.pexels.com/
 • Pixabay GmbH. Hans, B. Steinberger, S. GbR. (2010). Pridobljeno s strani https://pixabay.com/
 • Prelog, F. (2009). Vremenski pojavi. Pridobljeno s strani http://vreme.prelog.org/vreme/vremenski_pojmi.htm
 • Republika Slovenija. Ministrstvo za okolje in prostor. Agencija Republike Slovenije za okolje. (2004). Pridobljeno s strani http://www.vreme.si/napoved/Ljubljana/graf
 • Ščavničar, M. (2010). Naravni pojav: Tornado (osebni vir, 17. 4. 2010). Škofljica.
 • Ščavničar, M. (2018). Učna priprava za naravoslovje in tehniko v 5. razredu. Veter (osebni vir, 21. 3. 2018). Škofljica.
 • Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Zavod RS za šolstvo.
 • Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Zavod RS za šolstvo.
 • Valkire, d. o. o. (2013). Čarobni vrtiljak. Pridobljeno s strani http://www.carobni-vrtiljak.si/index.php/glavca-vseved
 • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. (2004). Pridobljeno s strani https://giam.zrc-sazu.si/sl/onn-najpogostejse#v
 • Wicker, C. (2015). Weather Wiz Kids. Tornadoes. Pridobljeno s strani https://www.weatherwizkids.com/weather-tornado.htm
 • YouTube, LLC. Chen, S. Hurley, C. Karim, J. (2005). Pridobljeno s strani https://www.youtube.com/