Označeno: vremenski simboli

Viri in literatura

Za uporabo spletne strani sva uporabili naslednje vire in literaturo: Bizjak, M. Kopasić, M. Kramar, J. Petrovec, V. Rednak Robič, B. (2014). Naravoslovje in tehnika 5. I-učbenika za naravoslovje in tehniko v 5. razredu...